Nyt samarbejde skal sætte legen øverst på dagsordenen i daginstitutioner

ShareStory

LEGO Fonden melder sig nu ind i arbejdet med kompetenceudvikling til landets dagtilbud. Det sker med det formål at slå et slag for legen i børns hverdag.  I samarbejde med UC Lillebælt og Billund og Esbjerg Kommune har LEGO Fonden således doneret 3,7 mio. kr. til kompetenceudvikling af op mod 200 pædagoger i et helt nyt diplommodul ”Leg, kreativitet og læring”.

Projektet er vokset ud af et flerårigt samarbejde mellem Billund Kommune og LEGO Fonden, blandt andet omkring  visionen om at gøre Billund til Børnenes Hovedstad, og hvor man har afdækket, hvilken form for kompetenceudvikling, der er brug for i dagtilbuddene. Det viste sig, at der var en markant mangel på kompetencegivende videreuddannelse, hvor børns leg og eksperimenterende tilgang var omdrejningspunkt.

- Leg er helt central for børns udvikling, og igennem legen lærer de en række færdigheder, som ruster dem til hele livet. Med det her projekt har vi en unik mulighed for at skabe en ny form for kompetenceudvikling, som giver pædagogerne en endnu dybere forståelse for betydningen af læring gennem leg og konkrete metoder til at give den fuld fokus i børnenes hverdag i daginstitutionerne, siger Kasper Ottosen Kanstrup, programchef, LEGO Fonden.

På det nye diplommodul får pædagoger mulighed for at udvikle legende læring målrettet deres egen hverdag, og de praktiske erfaringer bliver koblet sammen viden og teori på undervisningsdage. Derudover vil temaerne på uddannelsen knytte an til den netop vedtagne læreplan, hvor legen er grundlæggende i de pædagogiske læringsmiljøer. Uddannelsen afsluttes med en eksamen på diplomniveau.

Leg frem for målstyring

Hos UC Lillebælt, der har været med i projektet helt fra starten, og som har udviklet det nye diplommodul i samarbejde med LEGO Fonden og med inspiration fra Billund Kommune, glæder man sig også over det nye fokus og det nye samarbejde.

- Det interessante er, at vi igen får fokus på legen, som har været underprioriteret i dagtilbuddene og inden for pædagogernes kompetenceudvikling. En aktivitetspræget tilgang til læreplaner har haft som konsekvens, at en snæver form for målstyring har været i centrum, og der har ikke været levnet tilstrækkelig plads til leg og læring gennem leg, siger Steffen Skovdal, diplomansvarlig, UC Lillebælt og fortsætter:

- Samarbejdet med LEGO Fonden betyder samtidig, at fondens forskning i leg bliver bragt i samspil med den nye viden og forskning inden for pædagogikken.

LEGO Fonden støtter bl.a. forskere på forskningscenteret Play in Education, Development And Learning ved University of Cambridge i England. Det er viden herfra, som også vil indgå i diplommodulet, som pædagogerne i første omgang i Billund og Esbjerg Kommune skal i gang med.

Kommune klar til legen

I Billund Kommune, hvor 150 pædagoger og faglige ledere fra august skal i gang med diplommodulet ”Leg, kreativitet og Læring”, er der store forventninger til den nye diplomuddannelse.

- Vi ser frem til at få viden og udvikle nye værktøjer til rammesætning af børns leg samt inddrage børnenes perspektiv i udviklingen af inkluderende børnefællesskaber. Den lærerige leg er helt central i barnets liv. Legen understøtter barnets iboende nysgerrighed og fremmer deres kreativitet og alsidige udvikling. At det sker i et samarbejde med LEGO Fonden og UC Lillebælt er ret enestående, da vi fra hvert vores perspektiv er optaget af at give børn de bedste opvækstbetingelser for trivsel, læring og udvikling, siger Lisbeth Østergaard, Dagtilbudschef, Billund Kommune.

Fakta om ”Leg, kreativitet og læring”

I alt vil op til 150 pædagoger og faglige ledere fra Billund Kommunes dagtilbud og Pædagogisk Psykologisk Sundhed (PPS) få mulighed for at tage diplommodulet ”Leg, kreativitet og læring”. Første hold starter op til august. Esbjerg Kommune går fra foråret 2019 i gang med kompetenceudviklingsforløbet, og her vil 50 pædagoger fra kommunens syv områdeinstitutioner deltage. I alt forventes det, at 1800 børn vil opleve effekt af projektet. LEGO Fonden støtter projektet med i alt 3,7 mio. kr., mens de deltagende kommuner selv bidrager med finansiering af deltagernes tid.

For yderligere oplysninger:

Christina Witcomb, Senior Communication Manager, LEGO Fonden, t. 20308496

Lisbeth Østergaard, Dagtilbudschef, Billund Kommune, lio@billund.dk, t. 79727607

Ulla Visbech, Chef for Pædagogik & Undervisning, Esbjerg Kommune, uvi@esbjergkommune.dk, t. 20485073

Steffen Skovdal, diplomansvarlig, Afdeling for Videreuddannelse i Pædagogik og læring, UC Lillebælt, stsk@ucl.dk, t. 30465013